Registraties

Op de geboden behandeling is de Beroepscode voor pedagogen van de Nederlandse Vereniging van pedagogen en onderwijskundigen van kracht (NVO). Deze is in te zien via de website van de NVO: www.nvo.nl

Als je niet tevreden bent over de pedagoog, en de geboden hulp nodig ik je uit om hier samen over te praten. We proberen dan tot een oplossing te komen.

Ben je van mening dat de Orthopedagoog-Generalist zich niet aan de beroepscode heeft gehouden? Dan heb je de mogelijkheid een klacht in te dienen bij het College van Toezicht.

Privacy: Ik ga zorgvuldig om met gegevens en hou met aan de privacywetgeving (AVG). Bekijk hier mijn privacyverklaring.

BIG registratienummer:49926952231
NVO registratienummer9647
AGB code zorgverlener:90116122
AGB code praktijk:90092585
code NVPA: lidnummer104684
code RBCZ: licentienummer200243R
Kvk nummer58796282
BTW nummerNL001842744B49